Liber Plus, liberal düşünceyi Türkiye çapında tanıtmayı ve entelektüel derinliğini artırmayı misyon edinen özgürlükçü bir yayınevidir. Liber Plus yıllardır süregelen kısır tartışmaların yerine üretken ve literatüre katkı sağlayan bir anlayışı benimsemektedir. Entelektüel üretimi canlandırmak ve liberaller arası etkileşimi arttırmak gayesindedir. Liber Plus zamanın ruhudur. Liberallerin süregelen ruh çağırma ayinlerine tepki olarak doğmuştur.