Londra’da büyüyen Esther Leslie Alman bir anaşist olan büyükbabasından
çok etkilendi. Küçük yaşında hem Almanca hem de
Fransızca öğrendi. 1980’lerde Almanya’nın Marksizm ile Nazizm
arasında nasıl bölündüğüne duyduğu merak, onu Sussex Üniversitesi’nde
Almanya ve Avrupa Çalışmaları Bölümünde okumaya
sevk etti. Doktorasını “Walter Benjamin’in Eserlerinde Teknoloji”
teması üzerine yaptı. Çeşitli üniversitelerde ders veren Esther Leslie,
şu anda Londra Birkbeck Üniversitesi’nde Siyasal Estetik Bölümünde
profesördür. Walter Benjamin’in yanı sıra Kracauer ve
Adorno da ilgi sahasına girmektedir.