1821’de Moskova’da doğdu Dostoyevski, 1881’de Petersburg’da öldü. Annesini küçük yaşta kaybetti. Babası da çok yaşamadı. Petersburg Mühendislik okuluna gitti ama Mühendislik okulunun bilimsel ve askeri disiplini, roman sanatıyla uğraşmak isteyen Dostoyevski’nin eğilimleriyle hiç bağdaşmıyordu. Bu nedenle, öğrenimini bitirdikten sonra yoksul kalma pahasına kendini kitap yazmaya verdi. Geçimini sağlamak içinse, çeviriler yapıyordu. Ancak, adını yavaş yavaş duyurmaya başlamışken genç liberallere katılmasıyla yaşamının akışı önemli ölçüde değişti. I. Nikolay’ın polisi tarafından tutuklandı; sekiz ay hücrede kaldıktan sonra ölüm cezasına çarptırıldı. İnfaza birkaç saniye kala cezası dört yıllık Sibirya sürgününe çevrildi. Sürgününden uzun süre sonra, yeniden Petersburg’a dönme iznini elde etti. Bu koşullar altında yeniden yazmaya başladı ve yazdıklarıyla Çar II. Aleksandr’ı bile etkiledi. Yapıtlarının ses getirdi getirmesine ama, Dostoyevski paraya kavuşamamıştı. Bundan sonra özel yaşamında büyük sıkıntılar yaşadı. Sürgünden sonra sara nöbetlerinden de bir türlü kurtulamamıştı. Ancak bu dönem, onun Karamazov Kardeşler, Ecinniler, Suç ve Ceza gibi en ünlü yapıtlarını kaleme aldığı dönem oldu. 28 Ocak 1881’de bir kanama sonucu öldüğünde, Rusya, bu eski mahkum için, görülmemiş bir cenaze töreni düzenledi.