Amerikalı yazar, 3 Şubat 1874’te Pennsylvania
Eyaleti’nin Alleghany şehrinde doğdu. 27 Temmuz
1946’da Paris’te öldü. Yahudi kökenli, varlıklı bir ailenin
kızıydı. Düzenli bir öğrenim görmedi. 1893’te Radcliffe
College’a girdi. Orada psikoloji eğitimi aldı. Öğretmenleri
arasında William James de vardı. Stein’ın
anlık duyumlarını öne çıkaran deneyci üslubunun
oluşmasında, James’in de etkisi oldu. Daha sonra, John
Hopkins Üniversitesi’nde dört yıl tıp okudu. 1903’te
Paris’e yerleşti. Evi kısa sürede; Picasso, Braque, Matisse
ve Derain gibi ressamların buluşma yeri oldu.
Stein, bu yıllarda öncü sanat akımlarının, özellikle de
kübizmin ateşli bir destekçisiydi.
İlk yapıtı olan Three Lives 1909’da yayımlandı.
Bunu, 1914’te Tender Buttons izledi. Bu iki yapıtı sayesinde,
Paris’teki genç Amerikalı sanatçılar arasında
edebiyat otoritesi olarak tanındı. Pound, Anderson,
O’Neill, Fitzgerald ve Hamingway gibi şair ve yazarlar,
Stein’ın evinde Paris’in sanat otoriteleriyle tanıştılar.
Stein, Amerika’nın geleneksel değerlerine sırt
çevirmiş bu kötümser yazarlar için “yitik kuşak” nitelemesini
kullanan ilk kişiydi.
1925’te yayımlanan The Making of Americans, çetrefilliğinden
ötürü, çok dar bir okur kesimince be8
nimsendi. En popüler yapıtı, 1933’te yayımlanan ve
birlikte yaşadığı Alice B. Toklas’ın yaşamını anlatan
The Autobiography of Alice B. Toklas’dı. Bu eser, aslında
Stein’ın kendi yaşam öyküsüydü.
Stein, librettosunu yazdığı Four Saints in Three Acts
operasının sahnelenişi için 1934’te Amerika’ya gitti.
İkinci Dünya Savaşı’nda Almanların Fransa’yı işgale
başlaması üzerine, Güney Fransa’daki Culos’a taşındı.
1944’te Paris’e geri döndü. Savaş anılarını Paris, France
ve Wars I Have Seen adlı kitaplarında anlattı. Savaştan
hemen sonra, Paris’teki evinde onu ziyaret eden Amerikalı
askerlerle ilgili gözlem ve anektodlarını ise Brewsie
and Willie kitabında topladı.
Stein, okurlardan çok yazarları etkilemiş bir yazardır.

%35