Leonard Trelawny Hobhouse, 1864 İngiltere doğumlu, liberalizmi sosyal ilerlemeyle ilgili olarak kollektivizmle bağdaştırmaya çalışan İngiliz sosyolog ve filozof. Sosyoloji kavramını geliştirirken, felsefe, psikoloji, biyoloji, antropoloji ve din tarihi, ahlak ve hukuk tarihi gibi çeşitli alanlarda bildiği bilgileri kullandı. Toplumsal değişim süreciyle ilgilenen Hobhouse, bu değişimi toplumun genel ilerlemesine katkısı ile ilişkilendirmeye çalıştı. Ayrıca sosyal değişimle ilgili olarak bilgi tarihi, ahlak ve dinler üzerine çalıştı.
Hobhouse, Oxford Üniversitesinde (1887–97) ve Londra Üniversitesinde (1907-29) ders verdi, Manchester Guardian için yazdı ve Tribunne’ün siyasi editörlüğünü yaptı (1905-07). İngiltere’de zaman içinde en çok savunulan sosyal teorileri sorgulayarak, bireysel erkeklerin potansiyellerini yerine getirmek için belirli bir derecede evrensel işbirliğinin gerekli olduğuna inandığı için, laissez-faire fikrini reddetti. Aynı zamanda, Fabian sosyalizmini de reddetti çünkü ilerlemeyi engelleyen yalnızca bir bürokrasiye yol açabilecek bir işbirliğini teşvik etti.
1929 yılında Fransa’da vefat etti.