Michael Ann Holly
M. A. Holly, 1999 yılından bu yana Clark Sanat Enstitüsü’ndeki
Araştırma ve Akademik Program’ın baş yöneticiliğini yürütmektedir
ve Williams Koleji’nde eleştirel kuram dersleri vermektedir.
Ayrıca Görsel ve Kültürel Çalışmalar programının Mieke Bal ile
birlikte ortak kurucusuydu ve Rochester Üniversitesi’ndeki Sanat
ve Sanat Tarihi Bölümü’nün kürsüsünde on üç yıl görevde
bulundu.
Tarihyazımı ve sanat tarihi üzerine çeşitli kitapların yazarlığını ve
ortak editörlüğünü yaptı. Bu kitaplar arasında şunlar yer almaktadır:
Panofsky ve Sanat Tarihinin Temelleri (1984), Visual Theory:
Painting and Interpretation (Norman Bryson ve Keith Moxey
ile birlikte editör, [1991]), Visual Culture: Images and Interpretations
(Bryson ve Moxey ile birlikte editör), [1994]), Past Looking:
Historical Imagination and the Rhetoric of Images (1996), The Subjects
of Art History: Historical Objects in Contemporary Perspective
(Mark Cheetham ve Keith Moxey ile birlikte editör, [1998]), Art
History, Aesthetics, and Visual Studies (Moxey ile birlikte editör,
[2002]) ve What is Research in the Visual Arts? (Marquard Smith
ile birlikte editör, 2008). Getty Müzesi, Guggenheim Müzesi,
ACLS, NEH, Mellon Foundation gibi çeşitli kurumlardan araştırma
bursu ve üyelik kazanmıştır. Holly çağdaş eleştirel kuram
ve ortaçağ ve Rönesans sanatının tarihyazımı üzerine pekçok deneme
yazdı, ve insani bilimler fakültesi için disiplinlerarası konular
üzerine iki NEH ve iki de Getty yaz seminerinin ortak yöneticiliğini
yaptı.